Skip to main content

Denne versjonen inneholder nytt design, muligheter for legge til en annen ledningseier, og et helt nytt oppsett for sjekklister!

Samarbeidspartnere

Vi har nå gjort det mulig å legge til flere infrastruktureiere på en enkelt ledning i SmartGIS. Dette er spesielt nyttig i situasjoner der flere infrastrukturselskaper deler samme trasé, og gjør det mulig å spesifisere eierskap på EKOM-ledninger for bedre oversikt.

Nytt design

Det er laget til et brukervennlig design på sidemeny.

Sjekklister

Det er foretatt en omfattende oppdatering av både utseende og datastruktur for sjekklister i SmartGIS. Nå kan du opprette avvik på en stolpe med kommentarer, bilder og eventuelle målinger som er knyttet til avviket. I tillegg til å definere avvik på stolper, kan du nå også sette en status for stolpene, inkludert «OK», «Redusert tilstand» og «Alvorlig tilstand».

Hvis det registreres en skade på stolpen som gir en beregning av «Redusert tilstand», vil statusen for stolpen automatisk endres til «Redusert tilstand». Disse forbedringene gir en mer omfattende og detaljert oversikt over stolpestatus og eventuelle avvik, og gjør det enklere å identifisere og håndtere problemer i infrastrukturen.

Bug fix

  • Oppdatering av ledning tok tidligere noe tid, dette går nå kjapt! 😀
  • Feilretting av mindre bugs

Videre arbeid

  • NIS: Datautveksling mellom SmartGIS og NIS – hente ut data fra NIS, kjøre analyser i SmartGIS, og returnere data tilbake til NIS
  • Sandbox modus – Løsning som lar bruker opprette prosjekt, og planer.
  • Luftfartshinder – Er nå lansert i beta for testing, hvor man kan få en oversikt over alle luftfartshinder i nettet. Denne legges live ved neste versjon! 😀
  • Ny rapport for fellesføring, hvor kostnadsfordelingen mellom aktør og stolpeeier fordeles.