Skip to main content
En banebrytende metode for nettselskaper å integrere og utnytte geografiske data gjennom et intuitivt og grafisk 3D-brukergrensesnitt.

SmartGIS forenkler prosjektering av lav- og høyspent ved å utføre mekaniske beregninger og integrere krav fra REN og FEF. Tidligere eksternt utført prosjektering kan nå effektivt håndteres internt av netteieren.

Ved bruk av SmartGIS oppnår kundene bedre innsikt og en mer effektiv arbeidsflyt i deres daglige virke. Dette verktøyet styrker grunnlaget for beslutningstaking og reduserer sjansen for feil i prosjekterings- og utbyggingsprosesser.

SmartGIS sin innovative beregning av råteskade bidrar til at netteiere opplever reduserte kostnader for utskifting av stolper.

Med SmartGIS sin plattform blir beregninger og prosjektering, som tidligere kunne ta dager og uker, nå fullført på bare sekunder og minutter.

SmartGIS integrerer data fra flere ulike systemer og databaser i et brukervennlig grensesnitt, og gjør informasjonen lett tilgjengelig for brukerne gjennom et intuitivt arbeidsvindu. Dette forenkler arbeidsprosessen betraktelig og frigjør mye tid.