Skip to main content

En revolusjon for nettselskap 

En plattform som integrerer data fra kundenes NIS systemer og andre eksterne datakilder, setter dem i system og beriker dem med AI på en innovativ måte for å bygge kraftfulle applikasjoner presentert i brukervennlige 3D modeller.

SmartGIS bringer fremtiden til nettselskap i dag ved å digitalisere hele nettet og dermed eksponensielt effektivisere måten en hel bransje jobber.

Kim Arne BoskaDaglig Leder SmartGIS

En plattform med ubegrensede muligheter

SmartGIS er en plattform som sømløst integreres med nettselskapenes eksisterende program. Nettselskap får tilgang på all den samme informasjonen de har i dag men presentert gjennom en langt mer brukervennlig og tidseffektiv 3D plattform.

I tillegg får nettselskap automatisk tilgang på essensiell data de idag mangler. Dette blir levert gjennom kraftfulle applikasjoner som tar i bruk moderne teknologi. Arbeid som tidligere ble beregnet i timer kan nå utføres på sekunder.

Ta i bruk SmartGIS plattformen i dag

Prosjektering

Planlegg linjetraseer, utvid nettet og utfør mekanisk dimensjonering.

Vedlikehold

Forleng levetiden til stolper og reduser utskiftningskostnader.

Fellesføringer

Reduser kostnader og øk kvaliteten på fellesføringsprosessene.

Luftfartshinder

Imøtekom ny, lovpålagt innrapportering av luftfartshinder

Prosjektering

Med SmartGIS sin 3D-modell får nettselskap ny innsikt som hjelper med å planlegge nye linjetraseer, samt å utvide eksisterende nett. Nettselskapene får en nøyaktig representasjon av terrenget, inkludert bygninger, trær og andre hindringer. I tillegg utfører SmartGIS automatisk mekanisk dimensjonering av stolper, linjer, forankringer, osv. Dette medfører at arbeid som nettselskap tidligere brukte mange timer på nå kan løses på sekunder.

Vedlikehold

Ved å bruke avansert skadeanalyse, gir SmartGIS en nøyaktig oversikt over stolpenes tilstand, noe som kan halvere antall utdømte stolper. Økt nøyaktighet i rapportering og bedre oversikt over ressurser hjelper nettselskap med å identifisere potensielle problemer tidligere. Som et resultat vil nettselskapene treffe riktige beslutninger oftere og holde luftnettet i bedre stand.

Fellesføringer

Fellesføringsmodulen lar netteiere enkelt håndtere fellesføringshenvendelser fra andre ledningseiere ved hjelp av automatisert mekanisk styrkevurdering og avstands- og forankringsplassering. Dette reduserer behovet for manuell vurdering og risikoen for feil eller mangler i prosessen. En kostnadsoversikt over hvilke aktører som skal ta kostnaden ved stolpeskift sikrer riktig fakturering og håndtering av kostnader, noe som redusere tvister og konflikter mellom ulike aktører.

Luftfartshinder

SmartGIS klargjør lovpålagte innrapportering av luftfartshinder til NRL ved å bruke punktskyer sammen med spesialutviklet AI for å identifisere stolper, ledninger, og vegetasjon. Automatisk nedhengsberegning for alle linjer over hele nettet kontrollerer avstanden ned til en digital terrengmodell slik at nettselskapene kan identifisere alle deres objekter som er mer enn 15 meter over bakken.

Det er mange som har troen på oss

Elvia

En av seks pilotkunder som gir rundt 2 millioner mennesker i Norge et bærekraftig, driftsikkert og rimelig nettleietilbud.

Vevig Energi

Landsdekkende pilotkunde som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Det skal de fortsette med. 

Lede

En stor pilotkunde som distribuerer strøm til over 207 000 kunder i Grenland og Vestfold – et forsyningsområde på 3 562 kvadratkilometer.

Fjellnett

Vår pilotkunde Fjellnett distribuerer elektrisk kraft gjennom 1274 km med høyspentnett og 1900 km med lavspentnett.

Føie

Vårt lokale nettselskap og nyeste pilotkunde med over 3900 km lav- og høyspentnett som ser til at strømmen blir levert til nærmere 24 100 kunder. 

Glitre Energi

En pilotkunde som leverer 100% fornybar strøm til 100 000 kunder i Drammen, Nedre Eiker og Kongsberg 

Ta i bruk SmartGIS plattformen i dag