Skip to main content
GODT SAMARBEID: Kim Arne Boska flankert av rådgiver Helge Stiksrud i Pan innovasjon (til venstre), og investor Markus Moberg.

Åpne deleknapper for artikkelen 15.11.20 05:00Artikkelen er over 2 år gammel Øyvind Lien

Kim Arne Boska (32) tar mål av seg til å hjelpe kraftselskaper med å holde orden på alle strømstolpene her i landet. For abonnenter

En ganske sær idé, vil mange si. Stolpene står jo der, og gjør en jobb i det stille år etter år.

Men faktum er at flere nettselskaper og en lokal investor har tent på ideen, og bidratt med startmidler i Kim Arnes selskap. Det samme har Pan Innovasjon.

Andre har foreløpig nøyd seg med å ta kontakt for å få vite mer.

Digital kontroll

Kim Arne tok utgangspunkt i at nettselskapenes i dag bruker store ressurser på manuelt å kontrollere og vedlikeholde stolper innenfor sine nett.

Han mener det ligger store besparelser i automatisering, og at dette igjen kan føre til lavere nettleie for strømkundene.

– Et selskap kan ha 100.000 stolper i sitt nett, og vil bruke anslagsvis 15 minutter på å sjekke hver av dem med jevne mellomrom. Alternativt kan dette samles i et dataprogram, som holder oversikten og kan gjøre jobben på en brøkdel av tiden, sier 32-åringen.

– Men hvordan er det mulig å registrere eventuelle skader i hver enkelt stolpe?

STOLPEKONTROLL: Kim Arne Boska har utviklet et dataprogram for overvåking av lysstolper. Foto: Privat

– Nettselskapene mater inn observasjoner de gjør når de har sine gjennomganger av nettet, som med dette systemet blir langt sjeldnere.

– Dermed kan selskapene gå fra periodebaserte kontroller til kontroll og vedlikehold basert på stolpenes tilstand, sier gründeren.

– Systemet registrerer materialets tilstand og trettet, råte- og hakkespettskader samt andre skader og forventet levetid. Dermed får man også varsling for når det er på tide å bytte ut en dårlig stolpe.

Som bakgrunn for databeregningene ligger blant annet testing av ulike materialer i en egen testrigg, som belaster stolpene til de ryker.

– Gode løsninger

Kim Arne har fått både kontanthjelp og rådgivning i oppstarten av sitt nye selskap, som så dagens lys for bare få måneder siden.

Fra Innovasjon Norge har han mottatt 1,5 millioner kroner, og vel 800.000 kroner til sammen fra tre nettselskaper.

– Jeg fikk dobbelt så mye penger som jeg regnet med fra Innovasjon Norge. Det tar jeg som et tegn på at dette har noe for seg. Med tanke på rådgivning, har hjelpen fra Pan innovasjon vært uvurderlig, sier 32-åringen.LES OGSÅBrødrene Petter (27) og Jørgen (30) startet firma i korona-krisen: – Ville hjem til familie og venner

Samarbeider med bestefar

Kim Arne er opprinnelig fra Flå i Hallingdal, der han fra før driver selskapet Elektroutvikling AS sammen med sin bestefar.

– Jeg har vokst opp med dette faget, og har lært masse av bestefar, som fortsatt er en god rådgiver og kompanjong, sier han.

For 15 år siden var Kim Arne montørlæring i Ringerikskraft, og det var sånn han havnet på Ringerike. Nå bor han med samboer på Høyby.

STOLPEKONTROLL: – Nettselskapene data for plassering av stolper kan kombineres med datamateriale fra Kartverket, sier gründer Kim Arne Boska (32) Foto: Øyvind Lien

Ansetter to personer

Det nye selskapet har navnet SmartGIS, der de tre siste bokstavene står for geografisk informasjonssystem. Foruten Kim Arne selv, er investor Markus Moberg fra Ringåsen med på eiersiden.

– Jeg få mange spørsmål fra ulike hold om å delta i nye selskaper, men jeg stoppet opp ved denne ideen, som jeg mener er svært god, sier Moberg.

Til å utvikle ideen har de to fått rådgivningshjelp av Pan innovasjon, som holder til på Treklyngen, der SmartGIS også har kontor.

– Nå skal vi utvide med to nyansettelser, sier Kim Arne, som har klare mål:

– Alle nettselskaper har sine egne data for stolpeplasseringer som gjøres tilgjengelig for offentligheten. I tillegg benytter vi kartgrunnlag fra Kartverket. Det gjør at dette systemet kan benyttes over hele landet og i utlandet, sier han optimistisk.LES OGSÅTom mistet jobben og fulgte drømmen: – Viktig å forstå at det er mye som ikke er som det skal

Konservativ bransje

Utfordringen har ifølge gründeren vært at nettselskaper med monopol er en tung og konservativ bransje, der innovasjon og utvikling ikke står i høysete.

– Dermed er det også krevende å komme opp med ideer til forandring. Men takket være gode kontakter, både gjennom bestefar og etter hvert min egen erfaring, har vi klart å få innpass i flere nettselskaper, hvorav fire skal være piloter med start over nyttår, sier han.

GIR RÅD: Gjennom selskapet Pan Innovasjon gir Helge Stiksrud rådgivningshjelp til folk med gode ideer. Foto: Øyvind Lien

Pan får mer penger til rådighet

Pan innovasjon, som eies av blant andre Ringerike kommune pluss flere lokale selskaper, tilbyr rådgivning til gründere med gode ideer.

Nå er den årlige pengepotten økt med en halv million kroner fra Statens industrivekstanlegg (SIVA), som er statens verktøy for å støtte næringslivet, og spesielt nyetableringer.

– Økt tilskudd er jo egentlig en klapp på skuldra til oss som driver med dette. Fra neste år har vi to millioner kroner til rådighet, sier daglig leder Helge Stiksrud.

Han framholder at Kim Arne Boskas selskap er et godt eksempel på hvordan Pan skal jobbe.

– Vi mottar flere titalls ideer hvert eneste år, og jobber med å spisse og utvikle ideer for 15–20 bedrifter. Kravet er at de skal komme opp med noe nytt og unikt. I tillegg skal forretningsideen ha potensial nasjonalt og helst internasjonalt, sier han.

Ikke penger, men gode råd

Pan innovasjon gir ikke pengestøtte, men rådgivning. Enten fra egne rekker eller via innleid ekspertise.

– Jeg opplever det som veldig meningsfylt å jobbe med nye ideer på denne måten, ikke minst fordi tiltakene skal være knyttet opp mot det grønne skiftet, sier mannen som også er mangeårig Venstre-politiker i Ringerike.

– Kanskje kan den vanskelige korona-tiden vi er i nå, inspirere til nytenkning og mulige gode ideer, sier han.