Skip to main content

Vi har fokusert på generelle forbedringer, og brukervennlighet. I tillegg har vi lagt mange nye nyttige funksjoner!

[metaslider id=»6428″]

Optimalisering & nytt søkefelt

Reduserer lastetid på store datasett, så bruker slipper å vente for å laste inn hele nettet.

Ved innlogging i SmartGIS, vil bruker bli navigert rett til kart, hvor bedriftens forretningsadresse er. Stolper med 500 meters radius blir lastet.

For å laste stolper i et annet område så benyttes den nye søkefunksjonen. Søk på mastepunkt eller adresser, så vil SmartGIS laste stolper med en radius på 0.5km på søketreff.

Visualisering av terrengprofil og nedheng

Kontrollerer om du har tilstrekkelig stolpehøyde! Super kjekt verktøy som lar deg lage terrengprofil på sekunder, og sparer deg for en befaring. Vi benytter høydemodell fra kartverket (NN2000), og sjekker dette mot pilbuen på ledningen.

Automatisk høydekontroll i rapport

Når en ny utvidelse/ledning legges til, kan man genere  «Ny kapasitetsrapport».
Den inneholder nå et nytt felt, som finner minste avstand i spennet. Dette brukes da for å sjekke om stolpen har god nok høyde, og om man kan henge opp ny ledning.

Min side

Her finner du release notes, og brukeropplysninger. Hver bedrift har nå en administrator som kan opprette nye brukere, tildele roller, oppdatere selskapsinfo og endre selskaps preferanser.

Flytende sidemeny

Sidemeny er nå flytende, og lukkes automatisk når ingen objekter er selektert. Dette gjør at du får en større vindu for å visualisere kartløsningen!

Oppgradering til DTM 1(Digital terrengmodell)

SmartGIS hadde tidligere en DTM10 for å visualisere terrenget, nå er denne oppgradert til DTM1.
Dette gir et mye mer korrekt bilde på hvordan terrenget ser ut!

Nye ledninger

Det er nå totalt 76 ledningstyper i SmartGIS. Vi har inkludert nye ledninger fra Nexans, Hexatronic, General Cable, samt FeAL, og AL ledninger.Om noen ledninger mangler, gi oss tilbakemelding!

Øvrige enderinger

  • Nye felter på mast og stolpe; klatreforbud og teknisk levetid under 5 år.
  • For å angi stigning på forankring, kan bruker legge inn grader istedenfor stigningsfaktor
  • Det er gjort forbedringer på brukervennlighet – Endring i design som gjør det lettere å sette ut ledning, stolpe, og bruke øvrige verktøy.
  • Søk ledning og søk mast er erstattet med nytt søkefelt.
  • Feilretting av mindre bugs

Videre arbeid

  • NIS integrasjon – hente ut data fra NIS, kjøre analyser i SmartGIS, og returnere data tilbake til NIS
  • Sandbox modus – Løsning som lar bruker opprette prosjekt, og planer.
  • Luftfartshinder – NRL rapport for innrapportering av luftfartshinder.
  • Ny rapport for fellesføring, hvor kostnadsfordelingen mellom aktør og stolpeeier fordeles.