En revolusjon for nettselskap 

Umiddelbar tilstandskontroll på tusenvis av stolper, møter kravene til de nye forskriftene fra Luftfartstilsynet og Bredbåndsloven, og gir montører digitale verktøy i feltet.

Vi gjør jobben til nettselskapene revolusjonerende mer effektiv og gir det norske folket billigere og mer pålitelig strøm.

Kim Arne BoskaDaglig Leder SmartGIS

Uker blir til sekunder takket være maskinlæring

Nettselskap får en helt ny metode til å beregne stolpekapasitet og få tilstandskontroll på tusenvis av stolper på et blunk. Bruk av SmartGIS reduserer stolpebytt med 30% samtidig som det gir økt driftssikkerhet for nettet og økt sikkerhet for montørene.

Få nøyaktig høydedata på alle stolper og ledninger fra laserdata for å umiddelbart se hvilke stolper som må byttes for å møte nye forskrifter. Både på kontoret og ute i feltet får brukere et tredimensjonalt grafisk brukergrensesnitt som viser alle stolper som er i faresonen.

HVA: Revolusjonere en hel industri

Stolpekapasitet & Tilstandskontroll

Belastningsstatus, styrke, og optimal bardunplassering

Høydedata & Luftfartshinder

Identifiser alle stolper som ikke møter dagens forskrifter

Verktøy i feltet & Bredbåndsloven

Bruk SmartGIS på nettbrett for live oppdateringer fra feltet

3D-interaktivt brukergrensesnitt

Moderne, enkelt, og intuitivt å bruke

Stolpekapasitet & Tilstandskontroll

Er stolpen god nok for å henge opp en ny telelinje? Er stolpen sikker nok for montører å klatre opp? SmartGIS gir deg både et tydelig ja eller nei svar samt at den forteller restlevetiden til stolpen. Alt for mange stolper byttes ut i dag fordi metodene er usikre. SmartGIS har bevist seg å redusere stolpebytt med 30%. Dette sparer ikke bare nettselskap millioner av kroner, men det sparer også miljøet. Tilstandsrapportene gir økt sikkerhet for montører og gir sluttbrukere forhøyet driftsikkerhet. Spesifikt så leverer SmartGIS følgende informasjon:

  • Belastningsstatus på stolper – hvor mye kan henge i hver stolpe
  • Styrken i stolpen  – forbehold taes til råte, alder, jordsmonn, og mer
  • Bardunplassering vertikalt og horisontal – optimalt og mest praktisk
  • Råte kontroll – med mulighet for å legge inn tilleggsdata fra feltet

Høydedata & Luftfartshinder

Det har kommet nye forskrifter fra Luftfartstilsynet og nettselskap mangler effektive metoder å finne høyden på hundretusenvis av stolper landet rundt. Selv en godt trent befarer bedømmer ofte høyden feil og det er ingen andre enn SmartGIS som kan levere nøyaktig nok data konsekvent for å møte forskriftene. Ved bruk av laserdata samlet inn av Kartverket fra hver kvadratmeter av hele Norge, så leverer SmartGIS på et øyeblikk høydedata på tusenvis av stolper med en nøyaktighet på +/- 10 cm.

  • Riktig høyde blir automatisk koblet til riktig stolpe ID
  • Dataene møter alle påsatte krav og er av pålitelig kvalitet
  • Ledningshøyde følger også med for analyse av farer både over og under
  • Ferdig rapporter kan skrives ut som møter forskriftene til Luftfartstilsynet

Verktøy i feltet & Bredbåndsloven

Montører kan bruke SmartGIS på nettbrett i feltet. Der kan de legge til råtedata og rette opplysninger live om f.eks. stolpe- og bardunplassering i forhold til bygg og vei. I nær fremtid vil SmartGIS, i samarbeid med feltarbeidere, levere til nettselskapene ferdige rapporter som møter den nye Bredbåndsloven.

3D-interaktivt brukergrensesnitt

I tillegg til å levere ferdige rapporter og tilgang på all data nettselskap allerede er i besittelse av i dag, så er SmartGIS i hovedsak et intuitivt grafisk verktøy som gir brukere tilgang på flere forskjellig typer kart, inkludert svært nøyaktig laserdata av stolper og ledninger tredimensjonalt lagt over satellittbilder, sammen med Street View type visualisering av individuelle stolper. Dette reduserer mulighet for menneskelig feil og forenkler prosjektledelse.

Det er mange som har troen på oss

Pan Innovasjon

Inkubatorbedrift siden 2019 i PAN Innovasjon som støtter startups med et fokus på miljø og innovative, bærekraftige løsninger.

Innovasjon Norge

Finansiell støtte mottatt fra Innovasjon Norge som har som formål å øke innovasjon i næringslivet og å utvikle distriktene.

Elvia

En av fire pilotkunder av SmartGIS gir rundt 2 millioner mennesker i Norge et bærekraftig, driftsikkert og rimelig nettleietilbud.

Vevig Energi

Landsdekkende pilotkunde som historisk sett har vært blant de aller billigste på pris. Det skal de fortsette med. 

Skagerak Energi

En framtidsrettet pilotkunde med over 3 milliarder i omsetning som har fokus på ren energi for velferd, vekst og utvikling.

Hemsedal Energi

Ansvar for overføringsnettet i Hemsedal med 3 sekundærstasjoner, over 330 nettstasjoner og over 700 km ledningsnett.

15 desember aksepterer vi fire nye pilotkunder